Skip to content

Rösta rosa i kommunvalet i Värmdö!

23 juli 2014

Alla människors lika värde och jämställdhet är grunden för demokrati.

Feminism handlar om jämställdhet

När politiker i Värmdö tar beslut som påverkar oss kommuninvånare så prioriteras jämställdheten ofta bort, det är alltid något annat som ses som viktigare. Vi i Feministiskt initiativ vill inte vänta längre, för oss är frågan om en jämställd kommun själva utgångspunkten och kärnan i lokalpolitiken. Vi vill att alla kommunala beslut ska ta hänsyn till hur de påverkar kommunens invånare med tanke på kön, klass, sexualitet, könsidentitet, etnicitet och funktionalitet.

Jämställd skola

Om vi vill bygga ett jämställt samhälle måste vi börja från tidig ålder. Feministiskt initiativ i Värmdö vill ha en skola som är fri från diskriminering, där vi arbetar förebyggande mot mobbing, rasism, sexism, homofobi, transfobi och pojkars lägre skolresultat. Vi vill stödja lärarna i våra skolor och vi anser att ökade krav på skolan och lärarna alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.

Bo och färdas

I Värmdö byggs för få hyresrätter. Feministiskt initiativ i Värmdö vill att kommunen prioriterar bostadsfrågan och tar sitt solidariska och sociala ansvar för alla de grupper som står utan bostad. Parallellt med nytt bostadsbyggande vill vi se en ökad planering och utbyggnad av kollektivtrafiken med hänsyn till miljö och tillgänglighet.

Mäns våld

Feministiskt initiativ i Värmdö vill att kommunen avsätter öronmärkt finansiering varje år för de lokala kvinnojourerna så att de kan öka sina jourplatser. Vi vill även att kommunen följer upp och garanterar att det finns skyddade boenden att tillgå, särskilt för papperslösa. Vidare vill vi att kommunen arbetar kontinuerligt i skolorna med unga killar och tjejers syn på mansrollen och problematiken kring våld som maktmedel och konfliktlösare.

Öppenhet och migration

Så länge krig och förföljelser tvingar människor att fly från sina hem så måste de samhällen som lever i fred och är öppet demokratiska ta sitt solidariska ansvar och välkomna dem. Feministiskt initiativ i Värmdö vill att kommunen aktivt tar ett ökat ansvar för vara en tillflyktsort för alla, oavsett var du kommer ifrån. Vi vill att kommunen aktivt arbetar med fadderverksamhet för nyanlända flyktingar tillsammans med det lokala förenings- och näringslivet.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: