Skip to content

Gör Värmdö mer medmänskligt

13 augusti 2014

Publicerat i NVP Debatt 12/8

När jag var nio år jagades jag och mina kompisar av nynazister i Gustavsberg. Under hela min uppväxt i Värmdö har jag mött rasistiska och nazistiska åsikter, från lågstadiet till gymnasiet.

Fortfarande kan jag på bussen höra hur unga är öppet rasistiska mot andra passagerare och hur vuxna människor sitter tysta. Kommunen tar knappt emot några flyktingar och det byggs alldeles för få hyreslägenheter. Skolan saknar ofta kunskap, system och verktyg för att arbeta förebyggande mot rasism. Det här pågår systematiskt, år efter år.

Under 2013 tog Värmdö endast emot 25 flyktingar. Det är ett mönster som går igen i alla länets ”blåa” kommuner. Feministiskt initiativ vill att Värmdö ökar sitt flyktingmottagande och tar sitt ansvar. Det är nu fyra år sedan Sverigedemokraterna fick politiskt mandat i Värmdös fullmäktige. Partiet fortsätter också att öka – senast i Europaparlamentsvalet. SD går till val på en rasistisk politik, men också bland många övriga Värmdöpolitiker finns liknande exkluderande och segregerande synsätt. I de intervjuer som NVP gjort med SD:s företrädare
under de här åren berömmer partiet gång på gång alliansens restriktiva flyktingmottagande i kommunen (NVP 13/11 2012).

Värmdös politiker behöver kunskap och hjälp med att driva en långsiktig och antirasistisk politik, som kan bryta det mönster av rasism som överförs från generation till generation. Det är dags att vi gör Värmdö mer medmänskligt. Vi i FI vill få förtroendet att vidga kunskaperna och bidra till att stödja alla verksamheter i ett långsiktigt antirasistiskt arbete. Vi vill bidra till att Värmdö slutar vara segregerat och inskränkt. Vi vill ta ansvar och bidra solidariskt med en fristad till dem som flyr från krig och katastrofer.

När SD talar om att begränsa inflyttningen till kommunens hyresrätter för människor födda någon annanstans än i Värmdö vill FI syna de åsikter som partiet har om människors inneboende olikheter. Det är ett rasistiskt tänkande. Vi vill flytta fokus från frågan hur invandrare ska integreras, till att istället belysa de system, strukturer och beslut i kommunen som bidrar till diskriminering och som hindrar människor att delta i samhället på lika villkor.

En röst på FI den 14 september är en garanti för en politik som är medmänsklig och antirasistisk i allt från bostadspolitik till utbildning och omsorg.

Carl Emanuelsson, FI
förstanamn Värmdö
kommunfullmäktige

http://m.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Fi-Gor-Varmdo-mer-medmanskligt/

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: