Skip to content

Jämställd skola

2 september 2014

Fi Värmdö tror på en jämställd skola. 

Om vi vill bygga ett jämställt samhälle måste vi börja från tidig ålder. Feministiskt initiativ i Värmdö vill ha en skola som är fri från diskriminering där vi arbetar förebyggande mot mobbing, rasism, sexism, homofobi, transfobi och pojkars lägre skolresultat. Idag söker sig många av kommunens elever till skolor i Nacka men genom en satsning på en inkluderande skola med normkritisk pedagogik vill vi öka attraktiviteten hos Värmdös skolor. Vi vill också stödja lärarna i våra skolor och vi anser att ökade krav på skolan och lärarna alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.

Vi vill satsa på att skapa ett specialutbildat team som stödjer skolorna i arbetet med likabehandlingsplaner och utbildar i normkritisk pedagogik. Vi vill att alla Värmdös lärare och pedagoger ska få fortbildning inom normkritisk pedagogik.

För en fungerande vardag är det viktigt att transporterna till och från skolorna fungerar. Feministiskt initiativ i Värmdö vill att kommunen gör en översyn av trafikmiljön kring skolorna och inrättar pendlarparkeringar i närheten av skolor och förskolor med trygga gång- och cykelvägar till skolan. Vi vill också ge elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

Att ge alla Värmdös skolbarn busskort är också ett sätt att öka jämlikheten i samhället då ett busskort möjliggör för alla barn att ta sig runt i kommunen till exempelvis fritidsaktiviteter. Vi vill se en skola helt utan avgifter och kostnader av något slag och anser att skolorna bör få ekonomiska resurser för att ge alla barn en frukt på förmiddagen. Feministiskt initiativ i Värmdö vill även att skolfotografering bör tas bort då skolfoton är en tung utgift för många familjer och fotograferingen skapar problem för exempelvis personer med skyddad identitet samt papperslösa.

Värmdö är en utspridd kommun och i glesbygd fungerar skolan som en samlingspunkt för hela lokalsamhället. Därför är närheten till skolan är viktig. Feministiskt initiativ i Värmdö vill ge skärgårdsskolorna resurser för att utveckla undervisningen och kunna säkra deras fortlevnad. Att bygga på Kyrkskolan med ett mellanstadium är också en del i detta.

PS- läs mer om hur FI Storstockholm ser på en normkritisk skola HÄR.

drs_valfard

 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: