Skip to content

Snabbguide till Värmdövalet

12 september 2014

Nacka Värmdö Posten har ställt följande frågor till de ledande politikerna i respektive parti:

1. Vilket är det största lokala miljöproblemet och vad vill du göra åt det?
2. Bilköerna från Värmdö in mot Stockholm är periodvis enorma, vad behövs göras för att få bättre flyt i trafiken?
3. Flera storföretag har på senaste tiden etablerat sig i norra Storstockholm. Hur vill du locka fler stora arbetsgivare till Värmdö?
4. Värmdö tar emot relativt få flyktingar. Kan vi göra mer och hur många tycker du är rimligt att ta emot varje år?
5 Hur ska ni skapa bostäder som unga har råd att bo i?

Såhär svarade vi i F!:

1. ”Vi vill att Värmdö kommun tar ansvar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Kommunen ska alltid ha ett hållbart perspektiv i kommunala upphandlingar och i de detaljplaner som tas fram när kommunens expansion planeras. ”

2. ”Fi vill minska bilberoendet i kommunen och satsa på en spårbunden kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska bidra med fler hållbara alternativ som cykelbanor, bil/båtpooler, laddstolpar till elbilar i de fall kollektivtrafiken inte når alla.”

3. ”Genom goda kommunikationer med en bra kollektivtrafik, samt tillgång till fler hyresrätter och tillgänglig service för invånarna, så vill vi skapa ett bra och hållbart klimat för företag på Värmdö.”

4. ”Så länge krig och förföljelser tvingar människor att fly från sina hem så måste de samhällen som lever i fred och är öppet demokratiska ta sitt solidariska ansvar och välkomna dem. Värmdö har resurser för att vara en tillflyktsort för alla.”

5. ”Hyresrätter måste prioriteras i detaljplanearbetet och på kommunala tomter. Vi vill att Värmdö bostäder ska bygga hyresbostäder i ekonomiska och klimatsmarta material. Nej till marknadshyror.”

Läs alla partiers svar här

/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/VarmdoKommunRapport-varmdo-kommunhus-skogsbo-MF2.jpg

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: