Skip to content

Tre åtgärder för ett hållbart samhälle

29 augusti 2014

Inför Framtidsveckan har Naturskyddsföreningen i Värmdö ställt följande fråga till partierna i kommunen: 

”Vilka tre åtgärder planerar ert parti för omställning till ett hållbart samhälle?”

Här kommer vårt svar:

 1. Kvinnor och män har olika stora klimatavtryck. För män är bilen, biffen och bostaden några av de stora klimatbovarna. Med fler kvinnor i beslutande organ på lokal, regional, nationell och internationell nivå kan vi få erfarenheter och perspektiv som minskar utsläpp och lär oss mer om hållbar konsumtion. Enligt Nacka-Värmdö Postens kartläggning innehar män 75 procent av chefspositionerna i Värmdö kommun. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och visa på hur jämställdhet är en viktig förutsättning för hållbarhet.
 2. Vi vill minska bilberoendet i kommunen genom att satsa på en spårbunden kollektivtrafik. El-driven spårtrafik är oberoende av framtida energislag till skillnad från busstrafiken som behöver byta drivmedel per fordon för en hållbar trafik. En spårbunden kollektivtrafik kan lättare fasas in på att drivas genom sol-, vind, vågkraft eller andra hållbara energislag i framtiden. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och bygga ett Värmdö där bilen inte är norm. Vi vill att kommunen ska bidra med fler hållbara alternativ som cykelbanor, bil/båtpooler, och infrastruktur till elbilar i de fall kollektivtrafiken inte når alla invånare.
 3. Vi vill öka den kommunala skolans ambitioner i att undervisa om hållbarhet för elever och blivande makthavare. Med normkritisk pedagogik kan vi ifrågasätta dagens konsumtion ur både ett makt och hållbarhetsperspektiv. Sverige som ett av världens rikaste samhällen kan bli ett föregångsland för en hållbar livsstil som genomsyrar allt från vardagslivet till internationella avtal och relationer. Feministiskt initiativ vill höja ambitionsnivån i kommunen och sätta hållbarhet som ett av den kommunala skolans viktigaste kunskapsuppdrag.

Vill du veta mer om vår politik för ett hållbart samhälle? Kom på Homeparty på måndag den 1 september.

Annonser

Homeparty om hållbart samhälle!

25 augusti 2014

Den 30 augusti till 7 september är det Framtidsveckan i Värmdö kommun.  Självklart medverkar Feministiskt Initiativ i Värmdö!

Gita-Nabavi

Gita Nabavi från Fi Storstockholm talar.

Tisdagen den 1 september håller vi ett homeparty med fokus på hållbarhetsfrågor. Feminism är inte bara en fråga om kvinnor och män, utan i allra högsta grad en ideologi som vill skapa ett hållbart samhälle ur alla aspekter. Riksdagskandidat Gita Nabavi från Fi Storstockholm berättar om hur vi vill skapa ett hållbart samhälle med avseende på miljö, ekologi, fördelning och sociala och kulturella sammanhang. Kandidaterna till kommunfullmäktige i Värmdö finns på plats och pratar om kommunala frågor.

Framtidsveckan är ett evenemang som syftar till att ställa om samhället till hållbarhet. Med hjälp av positiva exempel vill arrangörerna öka medvetenheten om att det går att förändra vårt sätt att leva, vårt sätt att förvalta vår jord och utveckla våra lokalsamhällen.

Plats: Ängsviksgårdens matsal, Ängsviksvägen 10
Tid: 1 sep kl 19

Välkomna!

Här är nyckeln till nöjda kunder i hemtjänsten

21 augusti 2014

20140817_114313Jag jobbar nu som timvikarie i hemtjänsten i Hemmesta. Det är jag som är en i mängden av alla vikarier. Det är jag som släpper det jag håller på med och åker på ett larm. Det är jag som är hos de ensamma människorna i sina hus i Värmdö skärgård som har drabbats av social deprivation för att de aldrig kan ta sig ut.

Hemtjänst är ett varierat,komplext och svårt arbete. Jag träffar många olika människor med olika behov, i olika situationer, livsöden med olika förutsättningar och ekonomi.

Jobbet ställer stora krav på mig att jag ska kunna problemlösa alla livssituationer en äldre person kan hamna i, kunna prioritera vad som är viktigast för stunden, hålla tider, göra kunden nöjd, trygg och få denne att känna att hen är respekterad.  Jag ska förstå vad demens är; primär-degenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar inklusive de demenssjukdomar som orsakas av störningar som har med näring och ämnesomsättning att göra, utsatthet för giftiga substanser, infektioner eller trauma. Jag ska veta hur jag lyfter tunga lyft, skriva handlingsplaner och  handlingslistor för en näringsriktig kost åt dementa. Jag ska hantera vanföreställningar, alkoholism, hallucinationer och psykisk sjukdom.

Jag ska vara jourhavande terapeut för kunden och för de anhöriga. Jag ska städa, diska, tvätta, stryka, handla, laga mat, ledsaga duscha, byta blöjor, lyfta.  Jag ska sitta med vid livets slut, ringa läkare och sköterska och tvätta och göra rent när livet tagit slut.

Dessutom ska jag hålla tider, köra bil mellan kunderna. Inte ha bråttom inför kunden men springa när jag kommer ut. Låta det ta den tid det tar, men inte komma för sent till nästa kund. Tvätta bilen, tanka.

Ingen dag har varit den andra lik sedan jag började. Det är ett fantastiskt jobb. Det är ett låglönejobb med hög personalomsättning, skador och sjukdom.

I somras kom en kundundersökning den visade att nöjdhetsgraden är generellt hög men det som efterfrågades var kontinuitet, att få sina behov tillgodosedda och att få behoven tillgodosedda i tid.

För att få det krävs det att ledningen håller koll på tre viktiga mätvärden: personaltäthet, kompetens och kontinuitet.

 • Personaltäthet beräknas genom förhållandet antal anställda och antal vårdtagare.
 • Kompetens beräknas genom kontroll av huruvida personalen har korrekt utbildning.
 • Kontinuitet, beräknas genom förhållandet av hur många av de anställda som arbetar, minst 85%, och hur många som är timanställda.

För att få upp NÖJDHETEN tror jag på att:

 • höja statusen i det här yrket i samhället.
 • höja lönen
 • kontrollera att personalen har rätt utbildning
 • anställa fler män

Fi behövs i kommunfullmäktige för att väcka Moderaterna som tror att det räcker med att vi som jobbar här ska brinna för kallet. Det gör vi redan. Vad gör dagens politiker för hemtjänstpersonalen som är nyckeln till kundnöjdheten?

Vänligen Ingela Rundström, nummer 3 på kommunlistan.

 

Manifestation: Gör Värmdö medmänskligt

17 augusti 2014
20140817_114333

Ingela Rundström och Petra Wallin på Fi:s kommunlista i Värmdö.

Den 17 augusti talade vi om Värmdö kommuns bristande förmåga att ta emot flyktingar. Som den nionde rikaste kommunen i landet med en vinst i kommunkassan tar vi emot nästan minst flyktingar. Jumboplats jämfört med övriga kommuner.

Se Ingela Rundströms valtal på Youtube >>

Du kan läsa talet här.

Jag heter Ingela Rundström Jag står som kandidat Nummer tre på Feministiskt initiativs kommunlista

Värmdö är rikt och segregerat och rasistiskt,

men varför är de sittande politikerna kompakt tysta?

Rasism är

 • när människor på värmdöbussarna slänger ur sig nazistiska glåpord
 • när Sverigedemokaterna  vinner  år efter år i skolvalen
 • när flyktingförläggningen för ensamkommande barn vandaliseras två gånger
 • är när en vid busshållsplatsen hittar inristade hakkors
 • när Värmdös Sverigedemokater är nöjda för värmdöpolitikerna gör precis som de vill
 • RÄDSLA

Segregering är det

 • när Värmdö endast tar emot 25 flyktingar per år
 • när en bara bygger 26 hyresrätter i Sandhamn, som står tomma på vintern
 • när kommunen släpper sin egen bostadskö
 • när kommunen endast bygger bostadsrätter

Varför migrerar människor?

Människor kan migrera för att exempelvis söka arbete, studera eller söka bättre möjligheter och livsvillkor.

Men migration kan också handla om att människor som riskerar förföljelse eller allvarliga kränkningar tvingas på flykt. De mest allvarliga och omfattande kränkningarna sker i samband med väpnade konflikter. Människor tvingas lämna sina hem och ägodelar, de kan utsättas för tortyr, skenavrättningar och sexuella övergrepp.

Sedan andra världskriget har ungefär 200 väpnade konflikter ägt rum.

Massflykt orsakad av konflikter i länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia är tydliga exempel på det.

Men för Värmdö kommun, som är den nionde rikaste kommunen i landet, är det viktigare att sänka skatten med 19 öre, än att se till att ensamkommande barn får tak över huvudet. Trots att vi i  Sverige säger att vi inte vill ha fler skattesänkningar.

Värmdö kommun vill fortsätta att vara utanför världspolitiken och inte ta ansvar för de gemensamma globala problem som finns.

Det håller inte i längden. Vi lever inte länger i små slutna byar utan kontakt med andra. Vi vet alla att vi 2014 lever i ett globalt sammanhang. Marknaden och ekonomin  berör alla överallt. Vi måste ta ansvar för konsekvenserna.

Trots det tar Värmdö knappt emot några flyktingar alls,

20140817_111809

Manifestation om migration

satsar inte på hyreslägenheter för att lösa bostadsbristen för dem som inte har råd med villa eller bostadsrätt.

I skolan saknas ofta kunskap, system och verktyg för att arbeta förebyggande mot rasism. Detta pågår systematiskt år efter år.

Värmdö måste höja blicken. Södertälje kan inte ta allt ansvar. Som den nionde rikaste kommunen i landet kan vi göra mycket mer.

Enligt regeringens siffror bor 10 000 personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden i väntan på kommunplats .

Till 2030 ska Värmdö bygga 4000 bostäder. Hur många av dem kommer att öronmärkas för hyresrätter, ungdomar, ensamkommande barn, flyktingar, skyddat boende.

Vi är många som längtar efter förändring. Vi hämtar kraft i vår vardag och i mötet med andra för att själva vara en del av den samhällsutveckling vi vill se. Vi höjer våra röster och berättar om vad vi ser, känner och tänker och varför det är så viktigt att du inte slänger bort din röst när chansen till verklig förändring finns mitt framför oss.

Tack

Jag heter Ingela Rundström Jag står som kandidat Nummer tre på Feministiskt initiativs kommunlista

Nu är foldrarna här!

14 augusti 2014

IMG_6085-0.JPG

Gör Värmdö mer medmänskligt

13 augusti 2014

Publicerat i NVP Debatt 12/8

När jag var nio år jagades jag och mina kompisar av nynazister i Gustavsberg. Under hela min uppväxt i Värmdö har jag mött rasistiska och nazistiska åsikter, från lågstadiet till gymnasiet.

Fortfarande kan jag på bussen höra hur unga är öppet rasistiska mot andra passagerare och hur vuxna människor sitter tysta. Kommunen tar knappt emot några flyktingar och det byggs alldeles för få hyreslägenheter. Skolan saknar ofta kunskap, system och verktyg för att arbeta förebyggande mot rasism. Det här pågår systematiskt, år efter år.

Under 2013 tog Värmdö endast emot 25 flyktingar. Det är ett mönster som går igen i alla länets ”blåa” kommuner. Feministiskt initiativ vill att Värmdö ökar sitt flyktingmottagande och tar sitt ansvar. Det är nu fyra år sedan Sverigedemokraterna fick politiskt mandat i Värmdös fullmäktige. Partiet fortsätter också att öka – senast i Europaparlamentsvalet. SD går till val på en rasistisk politik, men också bland många övriga Värmdöpolitiker finns liknande exkluderande och segregerande synsätt. I de intervjuer som NVP gjort med SD:s företrädare
under de här åren berömmer partiet gång på gång alliansens restriktiva flyktingmottagande i kommunen (NVP 13/11 2012).

Värmdös politiker behöver kunskap och hjälp med att driva en långsiktig och antirasistisk politik, som kan bryta det mönster av rasism som överförs från generation till generation. Det är dags att vi gör Värmdö mer medmänskligt. Vi i FI vill få förtroendet att vidga kunskaperna och bidra till att stödja alla verksamheter i ett långsiktigt antirasistiskt arbete. Vi vill bidra till att Värmdö slutar vara segregerat och inskränkt. Vi vill ta ansvar och bidra solidariskt med en fristad till dem som flyr från krig och katastrofer.

När SD talar om att begränsa inflyttningen till kommunens hyresrätter för människor födda någon annanstans än i Värmdö vill FI syna de åsikter som partiet har om människors inneboende olikheter. Det är ett rasistiskt tänkande. Vi vill flytta fokus från frågan hur invandrare ska integreras, till att istället belysa de system, strukturer och beslut i kommunen som bidrar till diskriminering och som hindrar människor att delta i samhället på lika villkor.

En röst på FI den 14 september är en garanti för en politik som är medmänsklig och antirasistisk i allt från bostadspolitik till utbildning och omsorg.

Carl Emanuelsson, FI
förstanamn Värmdö
kommunfullmäktige

http://m.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Fi-Gor-Varmdo-mer-medmanskligt/

Delta i vår rosa manifestation om migration med FI Storstockholm i Gustavsberg

10 augusti 2014

2013 tog Värmdö endast emot 25 flyktingar, för lite menar integrationsministern. Enligt regeringens siffror bor 10 000 personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden, i väntan på kommunplats. Bara elva kommuner i Sverige har lägre mottagande än Värmdö.

Feministiskt initiativ manifesterar för en antirasistisk migrationspolitik på fyra i Gustavsberg platser den 17 augusti.

• 11.00 Hamnen, utanför närpolisens lokaler
• 12.15 Gustavsbergs centrum, utanför Delselius
• 13.30 Kommunhuset, entrén
• 14.15 Mölnvik, utanför Willys

Kom och var med!

• Feministiskt initiativs kommunkandidat Ingela Rundström håller torgtal
• Vi svarar på frågor
• Delar ut foldrar
• Vi skanderar: Ut med rasisterna. In med feministierna!
• Manifesterar med budskap (skriv ditt budskap om migration på skyltar)

Välkomna!

%d bloggare gillar detta: