Hoppa till innehåll

TACK

18 oktober 2014

Tusen tack för allt stöd i valet från botten av våra hjärtan! Här kommer en liten eftervalsanalys.

Värmdö

I Värmdö kommun var det (enligt den preliminära räkningen) 745 personer (3,1 %) som röstade på Fi i riksdagsvalet och 351 personer som röstade på Fi i kommunvalet. Det är en ökning med 221 röster (eller hela 170 %) jämfört med förra kommunalvalet. Tack för det!

Eftersom dessa 351 röster var fördelade i kommunens båda valkretsar räcker det tyvärr inte till något mandat i kommunfullmäktige (hade alla funnits i ena valkretsen eller kommunen hade haft bara en enda valkrets så hade vi tagit mandat), men vi kommer givetvis fortsätta vara aktiva under den kommande mandatperioden. Vi kommer sitta i åhörarstolen på kommunfullmäktige och kontinuerligt rapportera på vår blogg om hur vi ser på de lokala frågorna i Värmdö. Ni kommer se mer av oss i den lokala debatten, det är ett som är säkert.

Eftersom Fi på riksplanet fick över 2,5% av rösterna och därmed får rätt till partistöd så kommer vi ha större ekonomiska möjligheter att nå ut med vårt budskap i nästa val. Den feministiska rörelsen är fortfarande på väg upp och vi är alla med och skriver historia!

Regionalt

I riksdagsvalet fick FI 3,12 % av rösterna.

Stockholm

Efter en lång och dramatisk valvaka kunde Feministiskt initiativ Storstockholm konstatera att stadshuset nu blir rosa med 4,6 procent av Stockholmarnas röster. Den utveckling som Fi Storstockholm har gjort det senaste året är unik i svensk politisk historia.

Övriga Sverige

FI kom även in i tolv andra kommuner runt om i Sverige:

Simrishamn: 8,9 procent
Göteborg: 3,9 procent
Umeå: 3,9 procent
Uppsala: 3,2 procent
Malmö: 3,2 procent
Lund: 3,6 procent
Gullspång: 4,5 procent
Norrköping: 1,6 procent
Gotland: 2,4 procent
Savlöv: 2,1 procent
Sala: 1,9 procent
Kiruna: 1,6 procent
Så TACK! Vi hörs snart igen.

FI Värmdö

Annonser

“Brand Malala”: Western exploitation of a schoolgirl

10 oktober 2014

We are now into the dangerous cult of celebrity

Carol Anne Grayson (Radical Sister) blog

“Brand Malala”:  Western exploitation of a schoolgirl

Malala Yousufzai

As Malala Yousafzai has told the media, that second when she was shot by the Taliban in Pakistan changed her life, (it is also changing the lives of others too), Malala has become a very marketable western commodity. My issue is not with Malala, I support and respect her wish of education for all, however (and it shames me to say this being British) I doubt she fully realizes the extent to which she is being exploited by her new “mentors” in the UK.

There is an element of risk to all now living in Pakistan since the US led War on Terror brought internal conflict to the region but there is only special treatment for some of those affected. Why not fly out every child harmed by US drones to the west for the most up to date medical care, there are…

View original post 1 815 fler ord

Snabbguide till Värmdövalet

12 september 2014

Nacka Värmdö Posten har ställt följande frågor till de ledande politikerna i respektive parti:

1. Vilket är det största lokala miljöproblemet och vad vill du göra åt det?
2. Bilköerna från Värmdö in mot Stockholm är periodvis enorma, vad behövs göras för att få bättre flyt i trafiken?
3. Flera storföretag har på senaste tiden etablerat sig i norra Storstockholm. Hur vill du locka fler stora arbetsgivare till Värmdö?
4. Värmdö tar emot relativt få flyktingar. Kan vi göra mer och hur många tycker du är rimligt att ta emot varje år?
5 Hur ska ni skapa bostäder som unga har råd att bo i?

Såhär svarade vi i F!:

1. ”Vi vill att Värmdö kommun tar ansvar för att förbättra Östersjöns tillstånd. Kommunen ska alltid ha ett hållbart perspektiv i kommunala upphandlingar och i de detaljplaner som tas fram när kommunens expansion planeras. ”

2. ”Fi vill minska bilberoendet i kommunen och satsa på en spårbunden kollektivtrafik. Vi vill att kommunen ska bidra med fler hållbara alternativ som cykelbanor, bil/båtpooler, laddstolpar till elbilar i de fall kollektivtrafiken inte når alla.”

3. ”Genom goda kommunikationer med en bra kollektivtrafik, samt tillgång till fler hyresrätter och tillgänglig service för invånarna, så vill vi skapa ett bra och hållbart klimat för företag på Värmdö.”

4. ”Så länge krig och förföljelser tvingar människor att fly från sina hem så måste de samhällen som lever i fred och är öppet demokratiska ta sitt solidariska ansvar och välkomna dem. Värmdö har resurser för att vara en tillflyktsort för alla.”

5. ”Hyresrätter måste prioriteras i detaljplanearbetet och på kommunala tomter. Vi vill att Värmdö bostäder ska bygga hyresbostäder i ekonomiska och klimatsmarta material. Nej till marknadshyror.”

Läs alla partiers svar här

/Global/Nyhetsbilder/2014/Mars/VarmdoKommunRapport-varmdo-kommunhus-skogsbo-MF2.jpg

Vår politiska vision: Den rosa staden

9 september 2014

Feministiskt initiativ ser ett Stockholms län som inte är till för alla. Vi ser en stad där människors förutsättningar att leva och bo begränsas av vilken könsidentitet, sexualitet, etnicitet, funktionalitet och klass människor har. Rasism och strukturell diskriminering finns i hela samhället, men på lokal nivå kan vi göra stor skillnad. Vi kallar vår framtidsplan för Stockholm Den rosa staden.

I Den rosa staden är välfärden likvärdig för alla – oavsett vem du är eller i vilken kommun du bor. Här byggs bostadsbristen bort med hyresrätter, och kultur prioriteras framför reklam i det offentliga rummet. I Den rosa staden finns makten närmare medborgarna eftersom politiska beslut förankras hos de invånare som frågan berör. Här är alla välkomna och ingen människa illegal. Målet för vår politik är ett Stockholms län fritt från rasism och diskriminering, där alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Vi har inte tid att vänta längre. Den 14 september vill vi ta första steget mot att förverkliga vår vision om Den rosa staden. Låt feministerna ta plats!

Bonnie Spetse, förstanamn Stockholms läns landstings
Carl Emanuelsson, förstanamn Värmdö kommun
Isabella Pettersson, förstanamn Stockholms stad
Maria Löfqvist, förstanamn Solna stad  

Vad kan FI åstadkomma i kommunpolitiken?

6 september 2014

I Simrishamns kommun har FI redan suttit en mandatperiod, och här kan du läsa mer om vad de åstadkommit under den tiden. 

En del av de positiva effekter som FI lyckats driva igenom i Simrishamn är:

 • Rätten till heltid för kommunalt anställda
 • Könsuppdelad statistik i fler kommunala
  verksamheter har införts
 • Ordentlig jämställdhetsplan i kommunen
 • En demokratigrupp har tillsatts i kommunen
 • Ökat politisk intresse bland invånarna
 • Ökad medborgardialog
 • En aktivare debatt med ett bättre debattklimat
 • i både kommunfullmäktige och nämnder
 • Jämställdhetsfrågan har lyfts inom alla politiska
  områden
 • Öppen dialog med byborna (Fika med Fi i
  samtliga orter)
 • Invånarna har fått ökad insyn i det politiska
  livet genom Feministiskt initiativs rapporter
  från varje nämndsmöte
 • Folkbildning med ökat antal studiecirklar,
  föreläsningar, semiarier, workshops med mera
  i kommunen

Visst förtjänar väl Värmdö något lika bra?

Rösta FI i kommunvalet!

Jämställd skola

2 september 2014

Fi Värmdö tror på en jämställd skola. 

Om vi vill bygga ett jämställt samhälle måste vi börja från tidig ålder. Feministiskt initiativ i Värmdö vill ha en skola som är fri från diskriminering där vi arbetar förebyggande mot mobbing, rasism, sexism, homofobi, transfobi och pojkars lägre skolresultat. Idag söker sig många av kommunens elever till skolor i Nacka men genom en satsning på en inkluderande skola med normkritisk pedagogik vill vi öka attraktiviteten hos Värmdös skolor. Vi vill också stödja lärarna i våra skolor och vi anser att ökade krav på skolan och lärarna alltid ska gå hand i hand med ökade resurser.

Vi vill satsa på att skapa ett specialutbildat team som stödjer skolorna i arbetet med likabehandlingsplaner och utbildar i normkritisk pedagogik. Vi vill att alla Värmdös lärare och pedagoger ska få fortbildning inom normkritisk pedagogik.

För en fungerande vardag är det viktigt att transporterna till och från skolorna fungerar. Feministiskt initiativ i Värmdö vill att kommunen gör en översyn av trafikmiljön kring skolorna och inrättar pendlarparkeringar i närheten av skolor och förskolor med trygga gång- och cykelvägar till skolan. Vi vill också ge elever i förskoleklass rätt till skolskjuts.

Att ge alla Värmdös skolbarn busskort är också ett sätt att öka jämlikheten i samhället då ett busskort möjliggör för alla barn att ta sig runt i kommunen till exempelvis fritidsaktiviteter. Vi vill se en skola helt utan avgifter och kostnader av något slag och anser att skolorna bör få ekonomiska resurser för att ge alla barn en frukt på förmiddagen. Feministiskt initiativ i Värmdö vill även att skolfotografering bör tas bort då skolfoton är en tung utgift för många familjer och fotograferingen skapar problem för exempelvis personer med skyddad identitet samt papperslösa.

Värmdö är en utspridd kommun och i glesbygd fungerar skolan som en samlingspunkt för hela lokalsamhället. Därför är närheten till skolan är viktig. Feministiskt initiativ i Värmdö vill ge skärgårdsskolorna resurser för att utveckla undervisningen och kunna säkra deras fortlevnad. Att bygga på Kyrkskolan med ett mellanstadium är också en del i detta.

PS- läs mer om hur FI Storstockholm ser på en normkritisk skola HÄR.

drs_valfard

 

Homeparty om Fi:s hållbarhetspolitik

1 september 2014

Gita på VärmdöGita Nabavi höll i kväll ett homeparty på Ängsviksgården i Värmdö och talade om hållbarhet. Hållbarhet för hela jorden. Hon beskrev våra fotavtryck, hur de ser olika ut från var och en. Hur de ser ut på grund av våra olika platser och olika förutsättningar i strukturerna. Hur Feministiskt initiativ vill skapa en förståelse för att hållbarheten inte är en persons , en kommuns eller ens  ett lands angelägenhet utan hela världens angelägenhet. När vi har förstått det måste vi  agera från de platser vi är i.

Feministiskt initiativ har en vision om en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än det som vår planet kan producera. Hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd. Den hållbara utvecklingen präglas av globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner där den antirasistiska feministiska maktanalysen utgör ett självklart perspektiv. Miljöområdet har traditionellt undantagits maktanalyser, trots att olika maktordningar tydligt samverkar. Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. Vårt synsätt har sitt ursprung i bland annat den kamp som förs av kvinnor överallt i världen för miljö, demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer om  Fis  miljöpolitik här >>

%d bloggare gillar detta: